Copy of Technisch adviseur LP – Duurzame én kostenbesparende energievoorziening voor uw pand

Enertwin is een betrouwbare oplossing voor een duurzame energievoorziening in monumentale panden

Oplossing voor duurzame renovatie van historische gebouwen: de EnerTwin micro energiecentrale

Bij het renoveren van historische panden en monumenten is de vervanging van de technische installaties een grote uitdaging. Het is belangrijk dat aanpassingen aan het technische bouwsysteem zo efficiënt mogelijk zijn voor zowel energieverbruik als kosten. De EnerTwin is hierbij de oplossing! Deze betrouwbare cleantech microturbine is ontworpen om comfortabele warmte én groene stroom te produceren in huishoudelijke en commerciële omgevingen. Het plug-and-play ontwerp maakt de EnerTwin ideaal voor het vervangen van bestaande verwarmingsapparatuur bij renovatieprojecten.

Enertwin is een betrouwbare oplossing voor een duurzame energievoorziening in monumentale panden

Wat is de EnerTwin?

De EnerTwin is een microturbine die inpandig groene stroom kan maken tegen lagere kosten en CO2-uitstoot. De kleinschalige turbine is een warmte- en elektriciteitscentrale gecombineerd in één duurzaam apparaat. Het is een high-end product uit de luchtvaartindustrie en een enorme technologische stap voorwaarts na de traditionele gasketels, warmtepompen en micro-wkk-motoren. Met de EnerTwin wordt elektrisch vermogen opgewekt op locaties waar ook vraag naar warmte aanwezig is, zoals in monumentale panden met een huishoudelijke of commerciële functie. Op deze manier worden energie, CO2 en kosten bespaard, doordat warmte- en transportverliezen door grote elektrische stroomstations voorkomen worden.

New call-to-action

Bewezen technologie

Whitepaper Enertwin cover

De EnerTwin wekt elektrisch vermogen op door middel van een microturbine. Net als vliegtuigmotoren zijn microturbines uiterst betrouwbaar (betrouwbaarder dan traditionele motoren), zuinig, compact en door hun hoge rotatiesnelheid veel stiller dan andere technologieën. De EnerTwin wordt voornamelijk vervaardigd met off-the-shelf componenten uit de Duitse auto-industrie en is daarom een bewezen technologie. MTT is het eerste bedrijf ter wereld dat een turbine van dergelijke kleine omvang met succes heeft ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik.

Het gebruik van een microturbine heeft grote voordelen op het gebied van betrouwbaarheid en levensduur. Lage onderhoudskosten, hoog rendement en een aanzienlijke CO2-emissiereductie zijn kenmerken van de EnerTwin. De microturbine werkt op een hoog toerental van 240.000 rpm, waarbij er maar 55 dB(A) 1m wordt geproduceerd. Het systeem veroorzaakt dus geen geluidsoverlast of potentieel schadelijke trillingen in het gebouw, zoals u zou tegenkomen bij andere wkk-systemen.

Download onze whitepaper via het formulier!

Duurzame investering

De EnerTwin is een micro-warmtekrachtcentrale voor thuis of op kantoor die al is voorbereid op een niet-fossiele (net-zero) toekomst. Daarbij werkt de EnerTwin op groen gas-, LPG-, biomethaan- en waterstofmengsels. Dit vergemakkelijkt de energietransitie naar een CO2-arme toekomst in gebouwen. Met het gebruik van de EnerTwin wordt 1,65 ton per jaar CO2-uitstoot bespaard (op basis van 16.000 kWh elektriciteit per jaar) vergeleken met elektriciteit die wordt opgewekt door kolengestookte elektriciteitscentrales.

In de komende jaren zal de EnerTwin microturbinetechnologie gecertificeerd zijn voor 100% waterstofnetwerken om het gebruik ervan mogelijk te maken in nieuwe "koolstofvrije" wijken die zonder aardgas worden ontwikkeld. De nieuwste toestellen zullen daarbij backwards compatible zijn: bij overschakeling naar volledige waterstof zal de unit eenvoudig aangepast kunnen worden, waardoor de investering behouden blijft. Deze toekomstbestendigheid uit zich ook op andere vlakken. De verwachting is bijvoorbeeld dat er in het komende decennium ter verduurzaming van het bestaande gasnetwerk in toenemende mate biogas en waterstof wordt bijgemengd. De EnerTwin kan deze bijmenging al tot 23% aan!

Enertwin is een betrouwbare oplossing voor een duurzame energievoorziening in monumentale panden

Interesse? Vul het formulier in voor een gratis kennismakingOntdek de use cases